AniDB O'Matic - Translations - Polish (Polski)

From AniDB
Jump to navigation Jump to search

polish.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<language name="Polish">
 <generic>
  <string name="applicationName">AniDB O'Matic</string>
  <string name="startup_logSessionStart">Rozpoczynanie logowania nowej sesji...</string>
  <string name="startup_logSessionEnd">Kończenie logowania nowej sesji...</string>
  <string name="startup_creatingMainForm">Tworzenie głównego formularza...</string>
  <string name="startup_creatingSplash">Tworzenie tymczasowego formularza...</string>
  <string name="startup_showSplash">Wyświetlanie tymczasowego formularza...</string>
  <string name="startup_updatingSplash">Uaktualnianie tymczasowego formularza...</string>
  <string name="startup_freeSplash">Czyszczenia tymczasowego formularza...</string>
  <string name="startup_initApp">Przygotowywanie aplikacji...</string>
  <string name="startup_initMain">Przygotowywanie głównego...</string>
  <string name="startup_runningApplication">Uruchamianie aplikacji...</string>
  <string name="startup_loadingSettings">Wczytywanie ustawień...</string>
  <string name="startup_logSavingSettings">Zachowywanie ustawień...</string>
  <string name="filtype_unknown">Nieznany rodzaj pliku</string>
  <string name="database_tableAniDBVersionChanged">Wewnętrzna struktura bazy danych AniDB została zmieniona! 
Zawartość bazy zostanie usunięta aby ta wersja AOM działała poprawnie.

Naciśnij Ok by wyczyścić bazę.</string>
  <string name="database_tableLocalHashInfoVersionChanged">Wewnętrzna struktura lokalnej bazy danych 'hash' została zmieniona! 
Zawartość bazy zostanie usunięta aby ta wersja AOM działała poprawnie.

Naciśnij Ok by wyczyścić bazę.</string>
  <string name="database_tableCustomTitlesChanged">Wewnętrzna struktura danych 'Własny tutuł' została zmieniona! 
Zawartość bazy zostanie usunięta aby ta wersja AOM działała poprawnie.

Naciśnij Ok by wyczyścić bazę.</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name="file">File:</string>
 </generic>
 <category name="anidb">
  <category name="connectivity">
   <string name="commandCAUTH">Uwierzytelnianie oprogramowania klienta (API v%0:s, Client v%1:s).</string>
   <string name="commandUAUTH">Uwierzytelnianie użytkownika %s.</string>
   <string name="commandBYE">Kolejka zadań AniDB została zakończona, przerwana lub tymczasowo zatrzymana. Połączenie z AniDB zostanie przerwane.</string>
   <string name="commandDUMPNFO">Uaktualnianie z AniDB - nowe pliki od %s.</string>
   <string name="commandANIME">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione anime pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandANIMEVOTE">Uaktualnianie z AniDB - uaktualnione dane głosowania pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandANIMETITLE">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione tytuły anime pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandEP">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione odcinki pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandFILE">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione pliki pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandGROUP">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione grupy pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandGROUPVOTE">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione dane głosowania dla grup pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandREVIEW">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione recenzje pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandMYLIST">Uaktualnianie z AniDB - zmiany na 'mojej liście' pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandMYWISHLIST">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione wpisy na 'liście życzeń' pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandMYNOTIFY">Uaktualnianie z AniDB - nowe powiadomienia pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandMYVOTE">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione twoje oddane głosy pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandCAT">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione kategorie (%2:s) pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandGEN">Uaktualnianie z AniDB - nowe wpisy w kategorii 'gatunek' pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandAGEN">Uaktualnianie z AniDB - zmiany w kategorii 'gatunek' pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandSEQ">Uaktualnianie z AniDB - nowe i uaktualnione relacje pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandRMT">Uaktualnianie z AniDB - usunięte %2:s wpisy pomiędzy %0:s i %1:s.</string>
   <string name="commandUnkown">Uaktualnianie z AniDB - nieznane polecenie! (%s).</string>
   <string name="commandMYLISTADD_new">Uaktualnianie z AniDB - prośba o dodanie %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s) do 'mojej listy'%4:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_update">Uaktualnianie z AniDB - prośba o uaktualnienie %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s, syncdate: %4:s) ma 'mojej liście'%5:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_byGroup"> przez %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asWatched"> jako obejrzane</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asNotWatched"> jako nie obejrzane</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withSource"> ze źródłem "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withStorage"> zmagazynowane "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withState"> ze statusem %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateUnknown">nieznany</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateHDD">na HDD</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateCD">na CD</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateDeleted">usunięte</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateShared">dzielone</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateRelease">wydanie</string>
   <string name="commandADDFILE_new">Uaktualnianie z AniDB - prośba o dodanie nowego pliku dla %0:s odcinka %1:s.</string>
   <string name="commandADDFILE_new_details">Szczegóły nowego pliku(%0:s): %1:s</string>
   <string name="commandADDFILE_creq">Uaktualnianie z AniDB - prośba zmianę dla %0:s odcinka %1:s (file id %2:d).</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details">Szczegóły zmiany (%0:s): %1:s -> %2:s</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_end">Koniec widoku szczegółowego.</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_aid">Identyfikator - Anime</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_eid">Identyfikator - Odcinek</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_gid">Identyfikator - Grupa</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_langid">Identyfikator - Język</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_subid">Identyfikator - Napisy</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_typeid">Identyfikator - Rodzaj</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_state">Stan</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_size">Rozmiar</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_ed2k">Ed2k</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_crc">CRC32</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_md5">Md5</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_sha1">Sha1</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_filetype">Rodzaj pliku</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_qualid">Identyfikator - Jakość</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_reswidth">Rozdzielczość - szerokość</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_resheight">Rozdzielczość - wysokość</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_abitrate">Dźwięk - jakość</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_acodecid">Dźwięk - koder</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_vbitrate">Wideo - jakość</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_vcodecid">Wideo - koder</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_other">Inne</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_date">Dodane (czas Unix)</string>
   <string name="commandADDFILE_creq_details_update">Uaktualnione (czas Unix)</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="events">
   <string name="attemptingConnect">Łączenie z AniDB...</string>
   <string name="connectionEstablished">Połączony z AniDB... Oczekiwanie na odpowiedź...</string>
   <string name="connectionTimedOut">Brak odpowiedzi, ponowna próba za 2 minuty...</string>
   <string name="connectionFailed">Połączonie nieudane, ponowna próba za 2 minuty...</string>
   <string name="connectionRefused">Połączonie odrzucone, ponowna próba za 2 minuty...</string>
   <string name="connectionClosed">Połączenie zakończone przez AniDB.</string>
   <string name="connectionClosing">Odłączanie od AniDB...</string>
   <string name="connectionClosedSuccess">Odłączony od AniDB!</string>
   <string name="parsingDump">Przetwarzanie pobranych plików...</string>
   <string name="parsingDumpDone">Przetwarzanie pobranych plików zostało zakończone...</string>
   <string name="downloadingDump">Pobieranie nowych plików...</string>
   <string name="welcome">Witaj w AniDB! Aktualny czas serwera to %s.</string>
   <string name="clientAccepted">AniDB zaakceptowało klienta!</string>
   <string name="userAccepted">AniDB zaakceptowało twoją nazwę użytkownika!</string>
   <string name="readingCompressedData">Próba odczytu %s bajtów skompresowanych danych!</string>
   <string name="readCompressedData">Odczyt %1:s bajtów od %0:s bajtów skompresowanych danych.</string>
   <string name="readingCompressedDataDone">Zakończono odczyt skompresowanych danych!</string>
   <string name="noNewDumpFiles">Brak nowych plików do pobrania.</string>
   <string name="disconnectedTimeout">Połączenie zakończone przez AniDB - brak odpowiedzi!</string>
   <string name="disconnected">Odłączony od AniDB.</string>
   <string name="accessDenied">Połączenie z AniDB niemożliwe, proszę uaktualnić oprogramowanie klienta!</string>
   <string name="userDenied">Błędna nazwa użytkownika lub hasło, rozłączanie...</string>
   <string name="userDeniedRetrying">Błędna nazwa użytkownika lub hasło lecz dane logowania zostały zmienione, ponawianie...</string>
   <string name="illegalInput">Odpowiedź z AniDB - niewłaściwe dane lub dostęp zablokowany! Uruchom ponownie oprogramowanie klienta.</string>
   <string name="internalServerError">Odpowiedź z AniDB - wewnętzrny błąd serwera, proszę spróbować ponownie za jakiś czas!</string>
   <string name="ipBanned">Twój numer IP został zablokowany, skontaktuj się z moderatorem AniDB by uzyskać dodatkowe informacje!</string>
   <string name="unpackingDump">Rozpakowywanie pliku danych...</string>
   <string name="processingDump">Przetwarzanie pliku danych...</string>
   <string name="updateRelations">Uaktualnianie pamięci tymczasowej relacji...</string>
   <string name="updateRelationsFiles">Uaktualnianie %d wpisów w pliku pamięci relacji...</string>
   <string name="updateRelationsEpisodes">Uaktualnianie %d wpisów w pliku pamięci tymczasowej relacji odcinków...</string>
   <string name="updateRelationsAnimes">Uaktualnianie %d ewpisów w pliku pamięci tymczasowej relacji anime...</string>
   <string name="dumpExtractedSize">Znaleziono %0:d linii w %1:d bajtach nie skompresowanych danych.</string>
   <string name="splittingDump">Dzielenie pliku danych...</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="time">
   <string name="timeBeginning">Początek czasu</string>
   <string name="timeUnknown">czas nieznany</string>
   <string name="timeNow"></string>
  </category>
  <category name="tableTypes">
   <string name="all">AniDB</string>
   <string name="user">użytkownik</string>
   <string name="unknown">nieznany</string>
  </category>
  <category name="boolean">
   <string name="and">i</string>
   <string name="true">prawda</string>
   <string name="false">fałsz</string>
  </category>
  <category name="animeCategories">
   <string name="serie">Seria telewizyjna</string>
   <string name="ova">Wydanie DVD</string>
   <string name="movie">Film</string>
   <string name="web">Transmisja internetowa</string>
   <string name="other">Inne</string>
   <string name="unknown">Nieznany</string>
  </category>
  <category name="titleTypes">
   <string name="official">Oficjalny tytuł</string>
   <string name="alias">Inne nazwy i synonimy</string>
   <string name="short">Skrócone tytuły</string>
   <string name="officialJapanese">Oficjalny tytuł japoński</string>
   <string name="officialEnglish">Oficjalny tytuł angielski</string>
   <string name="officialOther">Inne oficjalne tytuły</string>
   <string name="unknown">Nieznany rodzaj tytułu (%d)</string>
  </category>
  <category name="fileSource">
   <string name="unknown">Nieznany</string>
   <string name="camcorder">CAM</string>
   <string name="tv">TV</string>
   <string name="vhs">VHS</string>
   <string name="dtv">DTV</string>
   <string name="ld">LD</string>
   <string name="dvd">DVD</string>
   <string name="svcd">SVCD</string>
   <string name="vcd">VCD</string>
   <string name="HKDVD">HKDVD</string>
   <string name="www">WWW</string>
  </category>
 </category>
 <category name="splash">
  <string name="welcome">Witaj w AniDB O'Matic!</string>
  <string name="creatingBaseObjects">Kreowanie podstawowych obiektów...</string>
  <string name="loadingDatabase">Wczytywanie bazy danych...</string>
  <string name="loadingCache">Wczytywanie pamięci tymczasowej...</string>
  <string name="loadingTitles">Wczytywanie tytułów...</string>
  <string name="loadingAnimeList">Wczytywanie listy anime...</string>
  <string name="loadingGenreList">Wczytywanie listy gatunków...</string>
  <string name="loadingGroupList">Wczytywanie listy grup...</string>
  <string name="loadingMylist">Wczytywanie 'mojej listy'...</string>
  <string name="schedulingUpdate">Planowanie uaktualnienia...</string>
  <string name="loadingDone">Wczytywanie zakończone!</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="welcome">
  <string name="title">Witaj</string>
  <string name="page1Text">Witaj w AniDB O'Matic!

To jest program klienta dla AniDB, internetowej bazy danych Anime. (http://www.anidb.net)

Zanim rozpoczniesz korzystanie z programu załóż konto w AniDB, jeżeli już je posiadasz wypełnij poniższe pola.

Please note that these fields are case sensitive!</string>
  <string name="page2Text">UWAGA!!!

Ten program jest w wersji ALPHA!
Ta wersja jest rozprowadzana tylko i wyłącznie w celach testowych i żeby zaprezentować postęp prac nad programem.

Także nie zawiera one wszystkich zaplanowanych funkcji i zalecamy byś zaczekał na kolejną, stabilną wersję AOM 0.6.
Jednakże jeżeli jesteś na tyle odważny by z niej korzystać możesz podzielić się z nami swoimi uwagami na kanale #aom serwera irc.zirc.org.


Problemy i sugestje dotyczące funkcjonalności prosimy publikować na adres http://tracker.anidb.info/.</string>
  <string name="next">&Kolejny</string>
  <string name="previous">&Poprzedni</string>
  <string name="ok">&Ok</string>
  <string name="language">Język:</string>
  <string name="username">Nazwa użytkownika:</string>
  <string name="password">Hasło:</string>

  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="search">
  <string name="animeTitle">Tytuł:</string>
  <string name="animeEpisodes">Odcinki:</string>
  <string name="animeType">Rodzaj:</string>
  <string name="animeTypeLines">Nie sortuj
Nieznany
TV
Wydanie DVD
Film
Inne</string>
  <string name="animeYear">Rok wydania:</string>
  <string name="producer">Producent:</string>
  <string name="to">do</string>
  <string name="download">Pobrane:</string>
  <string name="downloadLines">Nie sortuj
Zakończone
Wszystkie
Nie zakończone
Żadne</string>
  <string name="watched">Obejrzane:</string>
  <string name="watchedLines">Nie sortuj
Wszystkie obejrzane
Częściowo obejrzane
Żadne</string>
  <string name="status">Status:</string>
  <string name="statusLines">Nie sortuj</string>
  <string name="group">Grupa:</string>
  <string name="groupLines">Nie sortuj</string>
  <string name="boxVotes">Minimum głosów i recenzji</string>
  <string name="votes">Głosy:</string>
  <string name="tempVotes">Głosy tymczasowe:</string>
  <string name="reviews">Recenzje:</string>
  <string name="voteCount">stan</string>
  <string name="voteAverage">średnia</string>
  <string name="search">Szukaj</string>
  <string name="reset">Resetuj</string>
  <string name="randomAnime">Wybierz jedną anime losowo</string>
  <string name="onlyMainTitles">Wyświetlaj tylko oficjalne tytuły</string>
  <string name="caseInsensitive">Rozróżniaj małe i duże litery</string>
  <string name="genres">Gatunki</string>
 </category>
 <category name="anidblist">
  <category name="popup">
   <string name="toggleAll">Zaznacz wszystkie</string>
   <string name="notImplemented">Nie funkcjonuje poprawnie</string>
   <category name="general">
    <string name="header">Ogólne</string>
    <string name="showDetails">Pokaż szczegóły...</string>
    <string name="showDetailsBackground">Pokaż szczegóły w tle...</string>
    <string name="setCustomTitle">Ustaw własny tytuł</string>
    <string name="nameCustomTitle">Nazwij własny tytuł...</string>
   </category>
   <category name="filterAnime">
    <string name="header">Sortowanie - Anime</string>
    <string name="complete">Zakończone</string>
    <string name="incomplete">Nie zakończone</string>
    <string name="haveNone">Żadne</string>
   </category>
   <category name="filterWatched">
    <string name="header">Sortowanie - Obejrzane</string>
    <string name="all">Wszystkie</string>
    <string name="partial">Część</string>
    <string name="none">Żadne</string>
   </category>
   <category name="filterStatus">
    <string name="header">Filtry - Status</string>
    <string name="unknown">Nieznany</string>
    <string name="onHdd">Na HDD</string>
    <string name="onCd">Na CD</string>
    <string name="deleted">Usunięty</string>
    <string name="shared">Współdzielony</string>
    <string name="release">Release</string>
   </category>
   <category name="filterStorage">
    <string name="header">Filtry - Zmagazynowane</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterNotifies">
    <string name="header">Filtry - Powiadomienia</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterWishlist">
    <string name="header">Filtry - Lista Życzeń</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
 </category>
 <category name="widestringQuery">
  <string name="title">Zapytanie textowe</string>
  <string name="ok">Ok</string>
  <string name="cancel">Anuluj</string>
 </category>
 <category name="about">
  <string name="version">AniDB O'Matic v%s</string>
  <string name="anidbUrl">http://www.anidb.net/client</string>
  <string name="aomUrl">http://petriw.com/aom</string>
  <string name="createdBy">Stworzony przez:</string>
  <string name="translationBy">Aktywne tłumaczenia:</string>
  <string name="creditsTo">Ten program używa oprogramowania od:</string>
  <string name="specialThanks">Specjalne podziękowania dla:</string>
  <string name="translators">Axeldor (alexanderhochul@yahoo.co.uk)</string>
 </category>
 <category name="main">
  <category name="menu">
   <category name="header">
    <string name="file">&Plik</string>
    <string name="hashing">&Dodaj pliki</string>
    <string name="help">&Pomoc</string>
    <string name="windows">&Windows</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="file">
    <string name="exit">E&xit</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="hashing">
    <string name="addFolder">Dodaj f&older</string>
    <string name="addFiles">Dodaj p&liki</string>
    <string name="removeSelected">Usuń zaznaczone</string>
    <string name="removeAll">Usuń &wszystkie</string>
    <string name="clearHistory">Wyczyść Historię</string>
    <string name="start">S&tart</string>
    <string name="pause">&Pauza</string>
    <string name="resume">&Kontynuuj</string>
    <string name="stop">&Zatrzymaj</string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="windows">
    <string name="findAnime">Szukaj &Anime</string>
    <string name="closeNode">&Zamknij aktualny terminal</string>
    <string name="selectNextNode">Zaznacz następny terminal</string>
    <string name="selectPrevNode">Zaznacz &poprzedni terminal</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="help">
    <string name="projectHomepage">Strona główna projektu</string>
    <string name="onlineDocumentation">Dokumentacja internetowa</string>
   </category>
   <category name="">
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
  <category name="categoryTree">
   <string name="ramUsage">Zużycie RAMu</string>
   <string name="statistics">Statystyki</string>
   <string name="mylist">Moja lista</string>
   <string name="mywishlist">Moja 'lista życzeń'</string>
   <string name="mynotifies">Moje powiadomienia</string>
   <string name="myvotes">Moje głosy</string>
   <string name="animeList">Lista anime</string>
   <string name="groupList">Lista grup</string>
   <string name="genreList">Lista gatunków</string>
   <string name="search">Szukaj</string>
   <string name="reports">Raporty</string>
   <string name="animeReport">Raporty anime</string>
   <string name="latestFiles">Najnowsze pliki</string>
   <string name="latestReviews">Najnowsze recenzje</string>
   <string name="addFiles">Dodaj pliki</string>
   <string name="knownFiles">Znane pliki</string>
   <string name="massAdd">Dodaj masowo</string>
   <string name="log">Dziennik</string>
   <string name="databaseAniDB">Baza danych (AniDB)</string>
   <string name="databaseLocal">Baza danych (Local)</string>
   <string name="detailPages">Storny szczegółowe</string>
   <string name="settings">Ustawienia</string>
   <string name="settingsGeneral">Ogólne</string>
   <string name="settingsHashing">Haszowanie</string>
   <string name="settingsLanguage">Język</string>
   <string name="settingsMediaPlayers">Odtwarzacze multimedialne</string>
   <string name="settingsNamingPatterns">Pliki - zmiana nazwy</string>
   <string name="settingsFileManagement">Pliki - zarządzanie</string>
   <string name="about">O programie</string>
   <string name="readme">CzytajTo</string>
   <string name="changelog">Dziennik zmian</string>
  </category>
  <category name="hashingAddFolder">
   <string name="title">Proszę zaznaczyć folder</string>
  </category>
 </category>
 <category name="reports">
  <category name="animeReport">
   <string name="selectNext">Kolejny miesiąc</string>
   <string name="selectPrev">Poprzedni miesiąc</string>
   <string name="month1">Sty</string>
   <string name="month2">Lut</string>
   <string name="month3">Mar</string>
   <string name="month4">Kwie</string>
   <string name="month5">Maj</string>
   <string name="month6">Cze</string>
   <string name="month7">Lip</string>
   <string name="month8">Sie</string>
   <string name="month9">Wrze</string>
   <string name="month10">Paź</string>
   <string name="month11">List</string>
   <string name="month12">Gru</string>
   <string name="genres">Gatunki: </string>
   <string name="type">Typ: </string>
   <string name="noImageAvailable">Brak obrazka...</string>
   <string name="notifyNotEnabled">Powiadomienie nie jest aktywne dla tej anime.</string>
   <string name="notifyType">Typ powiadomienia: %s, </string>
   <string name="notifyTypeAll">Wszystkie</string>
   <string name="notifyTypeNew">Tylko nowe</string>
   <string name="notifyTypeGroup">Tylko grupy</string>
   <string name="notifyTypeUnknown">Nieznane</string>
   <string name="noNotifications">brak nowych powiadomień.</string>
   <string name="oneNotification">1 nowe powiadomienie.</string>
   <string name="multipleNotifications">%d nowe powiadomienia.</string>
   <string name="wishlistNotEnabled">Ta anime nie jest na twojej 'liście życzeń'.</string>
   <string name="wishlistTypeNew">Ta anime jest na twojej 'liście życzeń' z priorytetem %s.</string>
   <string name="wishlistTypeToWatch">Ta anime jest na twojej liście 'do obejrzenia' z priorytetem %s.</string>
   <string name="wishlistTypeToGet">Ta anime jest na twojej liście 'do pobrania' z priorytetem %s.</string>
   <string name="wishlistTypeUnknown">Ta anime jest na twojej 'liście życzeń' z priorytetem %s.</string>
   <string name="wishlistComment"> (Komentarz: %s)</string>
   <string name="altTitles">Alt. Tytuł:</string>
   <string name="genres">Gatunek:</string>
   <string name="type">Typ:</string>
   <string name="episodes">Odcinki:</string>
   <string name="airtime">Czas trwania:</string>
   <string name="producer">Producent:</string>
   <string name="votes">Głosy:</string>
   <string name="tempVotes">Głosy tymczasowe:</string>
   <string name="reviews">Recenzje:</string>
   <string name="notify">Powiadomienia:</string>
   <string name="wishlist">Lista życzeń:</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
 <category name="log">
  <string name="currentTasks">Bierzące zadania</string>
  <string name="activityLog">Dziennik </string>
  <string name="taskNodeAniDB">Status AniDB</string>
  <string name="taskNodeAniDBStatus">Status połączenia: %s</string>
  <string name="taskNodeDownload">Pobrane pliki</string>
  <string name="taskNodeDownloadCurrent">Aktywne pobieranie</string>
  <string name="taskNodeDownloadScheduled">Zaplanowane pobieranie</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <category name="status">
   <string name="verifyingClient">Weryfikacja klienta</string>
   <string name="loggingIn">Logowanie</string>
   <string name="connecting">Łączenie</string>
   <string name="disconnecting">Rozłączanie</string>
   <string name="disconnected">Rozłączony</string>
   <string name="sendingCommand">Wysyłanie zadania</string>
   <string name="waiting">Oczekiwanie na dane</string>
   <string name="parsing">Przetwarzanie otrzymanych danych</string>
   <string name="downloadingDump">Pobieranie pliku danych</string>
   <string name="parsingDump">Przetwarzanie pliku danych</string>
   <string name="waitingForCommands">Połączony, oczekiwanie na zadania</string>
   <string name="unknown">Nieznany?</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
 <category name="details">
  <category name="anime">
   <string name="tabEpisodes">Lista odcinków</string>
   <string name="tabReviews">Recenzje</string>
   <string name="tabRelations">Relacje</string>
   <string name="tabTitles">Tytuły</string>
   <string name="genres">Gatunki:</string>
   <string name="type">Typy:</string>
   <string name="year">Rok:</string>
   <string name="producer">Producent:</string>
   <string name="homepage">Strone internetowa:</string>
   <string name="annLink">Ann link:</string>
   <string name="aNfoLink">ANfo link:</string>
   <string name="aPlanetLink">APlanet link:</string>
   <string name="voteRating">Ocena:</string>
   <string name="voteCount">%d stałych głosów</string>
   <string name="tempRating">Tymczasowa ocena:</string>
   <string name="tempCount">%d tymczasowych głosów</string>
   <string name="reviewRating">Ocena recenzentów:</string>
   <string name="reviewCount">%d rezenzji</string>
   <string name="description">Opis</string>
   <string name="aired">Wyświetlane:</string>
   <string name="noGenres">Nieokreślony gatunek</string>
   <string name="useTitle">Użyj jako tytuł domyślny</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="ramUsage">
   <string name="warning">Ten wskaźnik NIE pokazuje aktualnego zużycia pamięci RAM. Tylko dla informacji kontrolnej. (F5 by odświeżyć)</string>
  </category>
  <category name="review">
   <string name="reviewer">Wszystkie recenzje od %s.</string>
   <string name="created">Utworzony %s</string>
   <string name="lastUpdated">Ostatnio zaktualizowane %s</string>
   <string name="voteAverage">Średnia głosów: </string>
   <string name="voteAnimation">Animacja: </string>
   <string name="voteSound">Dźwięk: </string>
   <string name="voteStory">Wątek: </string>
   <string name="voteCharacter">Bohater: </string>
   <string name="voteValue">Wartość: </string>
   <string name="voteEnjoyment">Satysfakcja: </string>
   <string name="reviewRating">Ocena recenzentów: </string>
   <string name="reviewRatingCount">%d głosów</string>
   <string name="showVotes">Pokaż głosy na AniDB</string>
   <string name="showReviews">Pokaż recenzje na AniDB</string>
   <string name="reviewBy">Recenzje od %s.</string>
   <string name="reviewList">Inne recenzje tego użytkownika</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
 <category name="addFiles">
  <category name="tree">
   <category name="header">
    <string name="name">Imię/Nazwa</string>
    <string name="status">Stan</string>
    <string name="priority">Priorytet</string>
    <string name="progress">Postęp</string>
   </category>
   <string name="current">Aktualnie haszowane</string>
   <string name="queue">Pliki w kolejce</string>
   <string name="history">Historia</string>
  </category>
  <string name="totalProgress">Całkowity postęp:</string>
  <string name="timeRemaining">Pozostały czas:</string>
  <string name="mylistOptions">Moja lista - opcje</string>
  <string name="overrideFilemanagers">Pomiń ustawienie menadżera plików</string>
  <string name="addToMylist">Dodaj nowe pliki do Mojej listy</string>
  <string name="markWatched">Zaznacz obejrzane pliki</string>
  <string name="state">Stan:</string>
  <string name="storage">Zmagazynowane:</string>
  <string name="source">Źródło:</string>
  <string name="type">Typ:</string>
  <string name="waiting">Oczekiwanie...</string>
  <string name="description">Opis:</string>
  <string name="stateOptions">Nieznany
Na HDD
Na CD lub DVD
Usunięte
Współdzielone
Współdzielone z priorytetem wydania
  </string>
  <string name="typeOptions">Normalne / Oryginał
Błędna wersja / Nieprawidłowy crc
Edytowane
Inne
  </string>
 </category>
 <category name="localFiles">
  <string name="mainDescription">Opis pliku (Ctrl+klik by skopiować)</string>
  <string name="noFileSelected">Brak zaznaczonych plików</string>
  <string name="multipleFilesSelected">Wielokrotne pliki lub foldery zaznaczone</string>
  <string name="couldNotFindHashInformation">Błąd: Brak informacji hasz dla zaznaczonego pliku!</string>
  <string name="ed2kLink">Ed2k link:</string>
  <string name="ed2kHash">Ed2k hasz:</string>
  <string name="crc32hash">Crc32 hasz:</string>
  <string name="sha1Hash">Sha1 hasz:</string>
  <string name="md5Hash">Md5 hasz:</string>
  <string name="size">Rozmiar:</string>
  <string name="length">Długość:</string>
  <string name="fileType">Rodzaj pliku:</string>
  <string name="videoCodec">Kodek video:</string>
  <string name="resolution">Rozdzielczość:</string>
  <string name="videoData">Dane video:</string>
  <string name="audioCodec">Kodek dźwięku:</string>
  <string name="audioData">Dane dźwięku:</string>
  <string name="mediaHdd">Dysk twardy</string>
  <string name="mediaStorage">CD/DVD</string>
  <string name="mediaNetwork">Sieć</string>
  <string name="mediaUnknown">Nieznany</string>
  <string name="extraDetailsDescription">Dodatkowe szczegóły</string>
  <string name="extraDetailsExpand">^</string>
  <string name="extraDetailsCollapse">-</string>
  <string name="extraDetailsFullPath">Pełna ścieżka:</string>
  <string name="extraDetailsComparePath">Porównaj ścieżkę:</string>
 </category>
 <category name="massAdd">
  <string name="globalOptions">Opcje globalne</string>
  <string name="anime">Anime:</string>
  <string name="group">Grupa:</string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="settings">
  <category name="general">
   <string name="description">Proszę wybierz terminal podrzędny.</string>
   <string name="languageGroup">Ustawienia językowe</string>
   <string name="applicationLanguage">Język aplikacji:</string>
   <string name="applicationLanguageHint">Wybierz język dla programu.</string>
   <string name="animeTitlesLanguage">Język - tytuł anime:</string>
   <string name="animeTitlesLanguageHint">Wybierz domyślny język dla tytułów anime.
Jeżeli brak tytułu w wybranym języku pojawi się on w romaji.
Własne tutuły zawsze pomijają te ustawienia.</string>
   <string name="animeTitlesLanguageList">Angielski
Japoński
Romaji</string>
   <string name="episodeTitlesLanguage">Język - tytuł odcinka:</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageHint">Wybierz domyślny język dla tytułów odcinków.
Jeżeli brak tytułu w wybranym języku pojawi się on po angielsku.</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageList">Angielski
Japoński
Romaji</string>
   <string name="memoryCacheGroup">Ustawienia pamięci tymczasowej</string>
   <string name="cacheAnimeTitles">Zapamiętuj tytuły anime</string>
   <string name="cacheAnimeTitlesHint">Zapamiętuj tytuły anime w pamięci tymczasowej zamiast wczytywania ich z bazy danych każdorozowo.
Zalecane.</string>
   <string name="cacheEpisodeNames">Zapamiętuj tytuły odcinków</string>
   <string name="cacheEpisodeNamesHint">>Zapamiętuj tytuły odcinków w pamięci tymczasowej zamiast wczytywania ich z bazy danych każdorozowo.</string>
   <string name="cacheGroupNames">Zapamiętuj nazwy grup</string>
   <string name="cacheGroupNamesHint">>Zapamiętuj nazwy grup w pamięci tymczasowej zamiast wczytywania ich z bazy danych każdorozowo.</string>
   <string name="cacheGroupShortnames">Zapamiętuj skróty grup</string>
   <string name="cacheGroupShortnamesHint">Zapamiętuj skróty grup w pamięci tymczasowej zamiast wczytywania ich z bazy danych każdorozowo.</string>
   <string name="cacheGenreNames">Zapamiętuj nazwy gatunków</string>
   <string name="cacheGenreNamesHint">Zapamiętuj nazwy gatunków w pamięci tymczasowej zamiast wczytywania ich z bazy danych każdorozowo.</string>
   <string name="cacheCategories">Zapamiętuj kategorie</string>
   <string name="cacheCategoriesHint">Zapamiętuj kategorie w pamięci tymczasowej zamiast wczytywania ich z bazy danych każdorozowo.
Zalecane.</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnime">Zapamiętuj drzewo danych anime</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnimeHint">Zapamiętuj dodatkowe informacje dla danych anime, znacząco przyspieszając ich wczytywanie.</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisode">Zapamiętuj drzewo danych odcinków</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisodeHint">Zapamiętuj dodatkowe informacje dla danych odcinków, znacząco przyspieszając ich wczytywanie.</string>
   <string name="cacheTreeNodeFile">Zapamiętuj drzewo danych plików</string>
   <string name="cacheTreeNodeFileHint">Zapamiętuj dodatkowe informacje dla danych plików, znacząco przyspieszając ich wczytywanie.</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroup">Zapamiętuj drzewo danych grup</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroupHint">Zapamiętuj dodatkowe informacje dla danych grup, znacząco przyspieszając ich wczytywanie.</string>
   <string name="serverName">Serwer - nazwa: </string>
   <string name="serverPort">Serwer - port: </string>
   <string name="imageServer">Serwer obrazu: </string>
   <string name="userName">Nazwa użytkownika: </string>
   <string name="userPassword">Hasło: </string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="language">
   <string name="description">Wybierz preferowany język</string>
  </category>
  <category name="hashing">
   <string name="threadPriority">Priorytet wątku</string>
   <string name="threadPriorityHint">Ustawienia indywidualne priorytetu dla wątków haszowania.
Zalecane ustawienie to 'niższy' ale jeżeli nie zależy ci na prędkości haszowania możesz ustawić to na 'bezczynny' by nie wpływać na wydajność innych programów (oprócz prędkości zapisy dla dysku twardego).
'Normalne' ustawienie nie jest zalecane jeżeli nie posiadasz procesora dwu lub więcej rdzeniowego.

Te ustawienia są sprawdzane na początku haszowania każdego obiektu.</string>
   <string name="threadPriorityOptions">Bezczynny
Niższy
Niski
Normalny</string>
   <string name="threadCount">Licznik wątków</string>
   <string name="threadCountHint">Lista zbiorowa pozwala na haszowanie plików z wielu dysków twardych jednocześnie zuzywając więcej mocy procesora i zwiększając wydajność procesu.
Eksperymentuj z tym ustawieniem dopasowując je do wydajności twojego systemu, generalnie jeden lub dwa wątki na procesor (realny nie HT).
Tylko jeden wątek jest utworzony dla danego dysku twardego i dla wyszystkich ścieżek sieciowych.

Te ustawienia są sprawdzane za każdym razem kiedy nowy obiekt jest dodany do kolejki lub haszowania obiektu jest zakończone.</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name="extensionFilterGroup">Ustawienia filtru rozszerzenia</string>
   <string name="extensionFilterDisabled">Nie używaj filtru rozszerzenia</string>
   <string name="extensionFilterDisabledHint">Wyłącza filtr rozszerzenia.</string>
   <string name="extensionFilterExclude">Nie dodawaj wybranego rozszerzenia</string>
   <string name="extensionFilterExcludeHint">Pomija wybrane rozszerzenia dodając pliki do listy zbiorowej.</string>
   <string name="extensionFilterInclude">Dodaj tylko wybrane rozszerzenia</string>
   <string name="extensionFilterIncludeHint">Pomija wszystkie nie wybrane rozszerzenia dodając pliki do listy zbiorowej.</string>
   <string name="extensionFilterListBoxHint">Lista rozszerzeń używanych przez filtr rozszerzenia.
Nie używaj znaków zastępczych w rozszerzeniach plików. Wszystkie rozszerzenia rozróżniają małe i duże litery.
Przykłady rozszerzeń to:
  wmv, avi, srt</string>
   <string name="addFilter">Dodaj..</string>
   <string name="editFilter">Edytuj..</string>
   <string name="removeFilter">Usuń</string>
   <string name="extensionNotUnique">Rozszerzenie które próbujesz dodać już instnieje.</string>
   <string name="extensionHasInvalidChars">Podane rozszerzenie zawiera niedozwolone znaki, proszę nie używać znaku ';' .</string>
  </category>
  <category name="mediaPlayers">
   <string name="add">Dodaj nowy</string>
   <string name="apply">Zastosuj</string>
   <string name="cancel">Anuluj</string>
   <string name="name">Nazwa:</string>
   <string name="path">Ścieżka:</string>
   <string name="settings">Ustawienia</string>
  </category>
  <category name="namingPatterns">
   <string name="generalGroup">Ogólne</string>
   <string name="tagsGroup">Identyfikatory (mogą być użyte jako część wzoru)</string>
   <string name="patternsGroup">Wzory</string>
   <string name="addTag">Dodaj..</string>
   <string name="editTag">Edytuj..</string>
   <string name="removeTag">Usuń</string>
   <string name="addPattern">Dodaj..</string>
   <string name="editPattern">Edytuj..</string>
   <string name="removePattern">Usuń</string>
   <string name="name">Nazwa:</string>
   <string name="text">Tekst:</string>
   <string name="ok">Ok</string>
   <string name="cancel">Anuluj</string>
   <string name="anime">Anime</string>
   <string name="episode">Odcinek</string>
   <string name="file">Plik</string>
   <string name="group">Grupa</string>
   <string name="extra">Dodatki</string>
   <string name="animeName">Anime - nazwa</string>
   <string name="animeCategory">Anime - kategoria</string>
   <string name="animeYear">Anime - rok</string>
   <string name="episodeName">Odcinek - nazwa</string>
   <string name="episodeNumberVersion">Odcinek - numer i wersja</string>
   <string name="episodeNumber">Odcinek - numer</string>
   <string name="episodePart">Odcinek - część (filmy)</string>
   <string name="fileVersion">Wersja pliku</string>
   <string name="fileAudioLanguage">Plik audio</string>
   <string name="fileSubtitleLanguage">Plik napisów</string>
   <string name="fileCrc32">Plik crc32</string>
   <string name="fileEd2k">Plik ed2k</string>
   <string name="fileSha1">Plik sha1</string>
   <string name="fileMd5">Plik md5</string>
   <string name="groupShortName">Grupa - skrót</string>
   <string name="groupFullName">Grupa - pełna nazwa</string>
   <string name="extraLowerCase">Łańcuch z małej litery</string>
   <string name="extraUpperCase">Łańcuch z dużej litery</string>
   <string name="extraUpFirst">Zaczynaj z dużej litery</string>
   <string name="extraUpWords">Zaczynaj słowa z dużej litery</string>
   <string name="titleAddTag">Dodaj identyfikator</string>
   <string name="titleEditTag">Edytuj identyfikator</string>
   <string name="titleAddPattern">Dodaj wzór</string>
   <string name="titleEditPattern">Edytuj wzór</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
</language>