AniDB O'Matic - Translations - Finnish (Suomi)

From AniDB
Jump to navigation Jump to search

Suomi.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Translation up to date with AOM 0.6.0.319 -->
<language name="Finnish">
 <generic>
  <string name="applicationName">AniDB O'Matic</string>
  <string name="startup_logSessionStart">Käynnistetään uusi lokitapahtuma...</string>
  <string name="startup_logSessionEnd">Lopetetaan lokitapahtuma...</string>
  <string name="startup_creatingMainForm">Luodaan pääkaavio...</string>
  <string name="startup_creatingSplash">Luodaan osakaavio...</string>
  <string name="startup_showSplash">Näytetään osakaavio...</string>
  <string name="startup_updatingSplash">Päivitetään osakaavio...</string>
  <string name="startup_freeSplash">Vapautetaan osakaavio...</string>
  <string name="startup_initApp">Valmistellaan ohjelmaa...</string>
  <string name="startup_initMain">Valmistellaan pääohjelmaa...</string>
  <string name="startup_runningApplication">Käynnistetään ohjelmaa...</string>
  <string name="startup_loadingSettings">Ladataan asetuksia...</string>
  <string name="startup_logSavingSettings">Tallennetaan asetuksia...</string>
  <string name="filtype_unknown">Tuntematon tiedostotyyppi</string>
  <string name="database_tableAniDBVersionChanged">Sisäinen database-rakenne taulukoille, jotka tallentavat AniDB-tiedot, on muuttunut!
Taulukot pitää tyhjentää jotta tämä AOM versio toimisi kunnolla.

Paina OK tyhjentääkseksi taulukot.</string>
  <string name="database_tableLocalHashInfoVersionChanged">Sisäinen database rakenne taulukoille, jotka tallentavat paikalliset Hash-tiedot, on muuttunut!
Taulukot pitää tyhjentää jotta tämä AOM versio toimisi kunnolla.

Paina OK tyhjentääkseksi taulukot.</string>
  <string name="database_tableCustomTitlesChanged">Sisäinen database rakenne taulukoille, jotka tallentavat Custom title-tiedot, on muuttunut!
Taulukot pitää tyhjentää jotta tämä AOM versio toimisi kunnolla.

Paina OK tyhjentääkseksi taulukot.</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name="file">Tiedosto:</string>
 </generic>
 <category name="anidb">
  <category name="connectivity">
   <string name="commandCAUTH">Tunnistetaan ohjelma (API v%0:s, Client v%1:s).</string>
   <string name="commandUAUTH">Tunnistetaan käyttäjä %s.</string>
   <string name="commandBYE">Ajastettujen AniDB komentojen jono on valmis tai pysäytetty. Pyydetään AniDB:tä katkaisemaan yhteys ohjelmaan.</string>
   <string name="commandDUMPNFO">Pyydetään AniDB:ltä uudet dump-tiedosto, lähtien %s.</string>
   <string name="commandANIME">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt animet väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandANIMEVOTE">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt animen äänet väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandANIMETITLE">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt animen nimet väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandEP">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt jaksot väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandFILE">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt tiedostot väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandGROUP">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt ryhmät väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandGROUPVOTE">Pyydetään AniDB:ltä päivitetyt ryhmä-äänestys tiedot väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandREVIEW">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt arvostelut väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandMYLIST">Pyydetään AniDB:ltä mylist-muutokset väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandMYWISHLIST">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt toivelistamerkinnät väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandMYNOTIFY">Pyydetään AniDB:ltä uudet huomiosi väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandMYVOTE">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt äänesi väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandCAT">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt kategoriatiedot (%2:s) väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandGEN">Pyydetään AniDB:ltä uudet genret väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandAGEN">Pyydetään AniDB:ltä uudet genremuutokset väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandSEQ">Pyydetään AniDB:ltä uudet ja päivitetyt animesuhteet väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandRMT">Pyydetään AniDB:ltä poistetut %2:s kohdat väliltä %0:s ja %1:s.</string>
   <string name="commandUnkown">Lähetetään AniDB:lle tuntematon komento (%s).</string>
   <string name="commandMYLISTADD_new">Pyydetään AniDB:tä lisäämään %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s) to mylist%4:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_update">Pyydetään AniDB:tä päivittämään %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s, syncdate: %4:s) sinun mylist%5:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_byGroup"> by %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asWatched"> katsottu</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asNotWatched"> ei katsottu</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withSource"> with source "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withStorage"> with storage "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withState"> with state as %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateUnknown">tuntematon</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateHDD">HDD:llä</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateCD">CD:llä</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateDeleted">poistettu</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateShared">jaettu</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateRelease">julkaisu</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="events">
   <string name="attemptingConnect">Yritetään saada yhteyttä AniDB:hen...</string>
   <string name="connectionEstablished">Yhteys muodostettu AniDB:hen... Odotetaan tervetulo-viestiä...</string>
   <string name="connectionTimedOut">Yhteys aikakatkaistu, yritetään uudelleen 2 minuutin kuluttua...</string>
   <string name="connectionFailed">Yhteys epäonnistui, yritetään uudelleen 2 minuutin kuluttua...</string>
   <string name="connectionRefused">Yhteys kieltäytyi, yritetään uudelleen 2 minuutin kuluttua...</string>
   <string name="connectionClosed">AniDB sulki yhteyden.</string>
   <string name="connectionClosing">Katkaistaan yhteys AniDB:stä...</string>
   <string name="connectionClosedSuccess">Yhteyden katkaisu AniDB:stä onnistui!</string>
   <string name="parsingDump">Parsitaan imuroitua dump-tiedostoa...</string> 
   <string name="parsingDumpDone">Dump-tiedoston parsiminen valmis...</string>
   <string name="downloadingDump">Imuroidaan uutta dump-tiedostoa...</string>
   <string name="welcome">AniDB toivottaa sinut tervetulleeksi! Palvelimen aika on: %s.</string>
   <string name="clientAccepted">AniDB hyväksyi clientin!</string>
   <string name="userAccepted">AniDB hyväksyi käyttäjänimesi!</string>
   <string name="readingCompressedData">Yritetään lukea %s tavua tiivistettyä dataa!</string>
   <string name="readingCompressedDataDone">Data luettu!</string>
   <string name="noNewDumpFiles">Uusia dump-tiedostoja ei ole saatavilla.</string>
   <string name="disconnectedTimeout">AniDB aikakatkaisi sinut!</string>
   <string name="disconnected">AniDB yhteys lopetettu.</string>
   <string name="accessDenied">AniDB vastasi, että yhteys kielletty. Ole hyvä ja päivitä AOM!</string>
   <string name="userDenied">Annettu käyttäjänimi/salasana ei kelpaa, katkaistaan yhteys...</string>
   <string name="userDeniedRetrying">Annettu käyttäjänimi/salasana ei kelpaa, mutta kirjautumis-informaatio on muuttunut. Yritetään uudestaan...</string>
   <string name="illegalInput">AniDB vastasi, että se vastaanotti joko väärän syötteen tai yhteys on kielletty! Ole hyvä ja käynnistä AOM uudelleen.</string>
   <string name="internalServerError">AniDB vastasi sisäillä palvelinvirheellä, ole hyvä ja yritä myöhemmin uudestaan!</string>
   <string name="ipBanned">Sinun IP-osoitteesi on bannattu, ole hyvä ja ota yhteys AniDB moderaattoriin jos haluat lisää infoa!</string>
   <string name="unpackingDump">Puretaan dump-tiedostoa...</string>
   <string name="processingDump">Prosessoidaan dump-tiedostoa...</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="time">
   <string name="timeBeginning">ajanlaskun alusta</string>
   <string name="timeUnknown">aika tuntematon</string>
   <string name="timeNow"></string>
  </category>
  <category name="tableTypes">
   <string name="all">AniDB</string>
   <string name="user">käyttäjä</string>
   <string name="unknwon">tuntematon</string>
  </category>
  <category name="boolean">
   <string name="and">ja</string>
   <string name="true">tosi</string>
   <string name="false">epätosi</string>
  </category>
  <category name="animeCategories">
	 <string name="serie">Televisiosarjat</string>
	 <string name="ova">Alkuperäinen animaatio</string>
 <string name="movie">Elokuva</string>
	 <string name="web">Nettilähetys</string>
	 <string name="other">Muu</string>
	 <string name="unkown">Ei tiedossa</string>
	</category>
	<category name="titleTypes">
	 <string name="official">Virallinen nimi</string>
	 <string name="alias">Vaihtoehtoiset nimet</string>
	 <string name="short">Lyhyet nimet</string>
	 <string name="officialJapanese">Virallinen japanilainen nimi</string>
	 <string name="officialEnglish">Virallinen englantilainen nimi</string>
	 <string name="officialOther">Viralliset muut nimet</string>
	 <string name="unknown">Tuntematon nimi-tyyppi (%d)</string>
	</category>
 </category>
 <category name="splash">
  <string name="welcome">Tervetuloa AniDB O'Maticiin!</string>
  <string name="creatingBaseObjects">Luodaan perusobjekteja...</string>
  <string name="loadingDatabase">Ladataan tietokantaa...</string>
  <string name="loadingCache">Ladataan päävälimuistia...</string>
  <string name="loadingTitles">Ladataan otsikoita...</string>
  <string name="loadingAnimeList">Ladataan animelistaa...</string>
  <string name="loadingGenreList">Ladataan genrelistaa...</string>
  <string name="loadingGroupList">Ladataan group-listaa...</string>
  <string name="loadingMylist">Ladataan mylist:iä...</string>
  <string name="schedulingUpdate">Ajastetaan päivitystä...</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="welcome">
  <string name="title">Tervetuloa</string>
  <string name="page1Text">Tervetuloa AniDB O'Maticiin!

Tämä on client-ohjelma AniBD:hen, online Anime-tietokantaan. (http://www.anidb.net)

Ennen kuin aloitat käyttämään tätä ohjelmaa, sinulla pitää olla tili (account) AniDB:ssä. Kun sinulla on tili, täytä tiedot alla oleviin kenttiin.

Huomaa, että nämä kentät erottavat isot ja pienet kirjaimet!</string>
  <string name="page2Text">Varoitus!!!

Tämä on ERIKOIS-julkaisu!
Tätä versiota levitetään, jotta ihmiset voivat nähdä tämänhetkisen tilanteen clientin kehityksessä ja palautteen saamiseksi.

Tästä selvästi puuttuu ominaisuuksia, ja jos et tiedä mitä olet tekemässä, on suositeltavaa että odotat vakaata versiota AOM 0.6:sta.
Mutta, jos olet rohkea rokansyöjä, kokeile tät ja kerro siitä meille kanavalla #aom @ irc.zirc.org.

Ötökät (bugit) ja ominaisuustoiveet voi jättää osoitteessa http://www.anidb.net/tracker.</string>
  <string name="next">&Seuraava</string>
  <string name="previous">&Edellinen</string>
  <string name="ok">&Ok</string>
  <string name="language">Kieli:</string>
  <string name="username">Käyttäjänimi:</string>
  <string name="password">Salasana:</string>

  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="search">
  <string name="animeTitle">Otsikko:</string>
  <string name="animeEpisodes">Jaksot:</string>
  <string name="animeType">Tyyppi:</string>
  <string name="animeTypeLines">älä suodata
Tuntematon
TV
OVA
Movie
Muu</string>
  <string name="animeYear">Julkaisuvuosi:</string>
  <string name="producer">Tuottaja:</string>
  <string name="to">to</string>
  <string name="download">Imuroi:</string>
  <string name="downloadLines">älä suodata
Valmis
On kaikki
Keskeneräinen
Ei ole yhtään</string>
  <string name="watched">Katsottu:</string>
  <string name="watchedLines">älä suodata
Kaikki katsottu
Osittain katsottu
Ei katsottu</string>
  <string name="status">Status:</string>
  <string name="statusLines">älä suodata</string>
  <string name="group">Group:</string>
  <string name="groupLines">älä suodata</string>
  <string name="boxVotes">Minimiäänet ja -arvostelut</string>
  <string name="votes">äänet:</string>
  <string name="tempVotes">Väliaikaiset äänet:</string>
  <string name="reviews">Arvostelut:</string>
  <string name="voteCount">luku</string>
  <string name="voteAverage">keskiarvo</string>
  <string name="search">Etsi</string>
  <string name="reset">Nollaa</string>
  <string name="randomAnime">Palauta ainoastaan satunnainen anime</string>
  <string name="onlyMainTitles">Palauta ainoastaan pääotsikot</string>
  <string name="caseInsensitive">älä erottele isoa ja pientä kirjainta</string>
  <string name="genres">Genret</string>
 </category>
 <category name="anidblist">
  <category name="popup">
   <string name="toggleAll">Valitse kaikki</string>
   <string name="notImplemented">Ei toteutettu</string>
   <category name="general">
    <string name="header">Yleinen</string>
    <string name="showDetails">Näytä tiedot...</string>
    <string name="showDetailsBackground">Näytä tiedot taustalla...</string>
    <string name="setCustomTitle">Aseta valinnainen otsikko</string>
    <string name="nameCustomTitle">Nimeä valinnainen otsikko...</string>
   </category>
   <category name="filterAnime">
    <string name="header">Suodattimet - Anime</string>
    <string name="complete">Valmis</string>
    <string name="incomplete">Keskeneräinen</string>
    <string name="haveNone">Ei ole yhtään</string>
   </category>
   <category name="filterWatched">
    <string name="header">Suodattimet - Katsottu</string>
    <string name="all">Kaikki</string>
    <string name="partial">Osittain</string>
    <string name="none">Ei yhtään</string>
   </category>
   <category name="filterStatus">
    <string name="header">Suodattimet - Status</string>
    <string name="unknown">Tuntematon</string>
    <string name="onHdd">HDD:llä</string>
    <string name="onCd">CD:llä</string>
    <string name="deleted">Poistettu</string>
    <string name="shared">Jaettu</string>
    <string name="release">Julkaisu</string>
   </category>
   <category name="filterStorage">
    <string name="header">Suodattimet - Storage</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterNotifies">
    <string name="header">Suodattimet - Notifies</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterWishlist">
    <string name="header">Suodattimet - Wishlist</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
 </category>
 <category name="widestringQuery">
  <string name="title">Tekstikysely</string>
  <string name="ok">Ok</string>
  <string name="cancel">Peruuta</string>
 </category>
 <category name="about">
  <string name="version">AniDB O'Matic v%s</string>
  <string name="anidbUrl">http://www.anidb.net/client</string>
  <string name="aomUrl">http://petriw.com/aom</string>
  <string name="createdBy">Luonut:</string>
  <string name="translationBy">Suomennos: Larkki (laurilarjo@hotmail.com)</string>
  <string name="creditsTo">Tämä ohjelma käyttää ohjelmaa:</string>
  <string name="specialThanks">Kiitokset menevät:</string>
  <string name="translators">PetriW</string>
 </category>
 <category name="main">
  <category name="menu">
   <category name="header">
    <string name="file">&Tiedosto</string>
    <string name="hashing">&Lisää tiedostoja</string>
    <string name="help">&Auta</string>
    <string name="windows">&Ikkunat</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
 	 <category name="file">
		<string name="exit">E&xit</string>
		<string name=""></string>
		<string name=""></string>
		<string name=""></string>
		<string name=""></string>
 	 </category>
 	 <category name="hashing">
		<string name="addFolder">Lisää k&ansio</string>
		<string name="addFiles">Lisää t&iedostoja</string>
		<string name="removeSelected">Po&ista valitut</string>
		<string name="removeAll">Poista &kaikki</string>
		<string name="clearHistory">&Tyhjennä Historia</string>
		<string name="start">A&loita</string>
		<string name="pause">&Tauko</string>
		<string name="resume">&Jatka</string>
		<string name="stop">&Pysäytä</string>
		<string name=""></string>
 	 </category>
 	 <category name="windows">
		<string name="findAnime">Etsi &Anime</string>
		<string name="closeNode">&Sulje tämänhetkinen valikko</string>
		<string name="selectNextNode">Valitse &seuraava valikko</string>
		<string name="selectPrevNode">Valitse &edellinen valikko</string>
		<string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="help">
    <string name="projectHomepage">Projektin kotisivu</string>
    <string name="onlineDocumentation">Online-dokumentaatio</string>
   </category>
   <category name="">
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
  <category name="categoryTree">
   <string name="statistics">Statistiikat</string>
   <string name="mylist">Mylist</string>
   <string name="mywishlist">Mywishlist</string>
   <string name="mynotifies">Mynotifies</string>
   <string name="myvotes">Myvotes</string>
   <string name="animeList">Anime-lista</string>
   <string name="groupList">Group-lista</string>
   <string name="genreList">Genre-lista</string>
   <string name="search">Etsi</string>
   <string name="reports">Raportit</string>
   <string name="animeReport">Anime raportti</string>
   <string name="latestFiles">Viimeisimmät tiedostot</string>
   <string name="latestReviews">Viimeisimmät arvostelut</string>
   <string name="addFiles">Lisää tiedostoja</string>
   <string name="knownFiles">Tunnetut tiedostot</string>
   <string name="massAdd">Lisää monta</string>
   <string name="log">Loki</string>
   <string name="databaseAniDB">Tietokanta (AniDB)</string>
   <string name="databaseLocal">Tietokanta (Paikallinen)</string>
   <string name="detailPages">Yksityiskohdat</string>
   <string name="settings">Asetukset</string>
   <string name="settingsGeneral">Yleinen</string>
   <string name="settingsHashing">Hashaus</string>
   <string name="settingsLanguage">Kieli</string>
   <string name="settingsNamingPatterns">Tiedoston nimeäminen</string>
   <string name="settingsFileManagement">Tiedoston hallinta</string>
   <string name="about">About</string>
   <string name="readme">Readme</string>
   <string name="changelog">Changelog</string>
  </category>
  <category name="hashingAddFolder">
 	 <string name="title">Valitse kansio</string>
	</category>
 </category>
 <category name="reports">
	<category name="animeReport">
 	 <string name="selectNext">Siirry seuraavaan kuukauteen</string>
 	 <string name="selectPrev">Siirry edelliseen kuukauteen</string>
 	 <string name="month1">Tam</string>
 	 <string name="month2">Hel</string>
 	 <string name="month3">Maa</string>
 	 <string name="month4">Huh</string>
 	 <string name="month5">Tou</string>
 	 <string name="month6">Kes</string>
 	 <string name="month7">Hei</string>
 	 <string name="month8">Elo</string>
 	 <string name="month9">Syy</string>
 	 <string name="month10">Lok</string>
 	 <string name="month11">Mar</string>
 	 <string name="month12">Jou</string>
 	 <string name="genres">Genres: </string>
	 <string name="type">Type: </string>
	 <string name="noImageAvailable">Ei kuvaa saatavilla...</string>
	 <string name="notifyNotEnabled">Huomautus ei ole saatavilla tälle animelle.</string>
	 <string name="notifyType">Huomautus-tyyppi: %s, </string>
	 <string name="notifyTypeAll">Kaikki</string>
	 <string name="notifyTypeNew">Vain uudet</string>
	 <string name="notifyTypeGroup">Vain ryhmät</string>
	 <string name="notifyTypeUnknown">Tuntematon</string>
	 <string name="noNotifications">ei ole uusia huomautuksia.</string>
	 <string name="oneNotification">1 uusi huomautus.</string>
	 <string name="multipleNotifications">%d uutta huomautusta.</string>
	 <string name="wishlistNotEnabled">Tämä anime ei ole sinun "wishlist" listassa.</string>
	 <string name="wishlistTypeNew">Tämä anime on sinun "wishlist" listassa prioriteetilla %s.</string>
	 <string name="wishlistTypeToWatch">TÄmä anime on sinun "to watch" listassa prioriteetilla %s.</string>
	 <string name="wishlistTypeToGet">Tämä anime on sinun "to get" listassa prioriteetilla %s.</string>
	 <string name="wishlistTypeUnknown">Tämä anime on sinun "wishlist" listassa prioriteetilla %s.</string>
	 <string name="wishlistComment">Wishlist-kommentti: %s</string>
	</category>
 </category>
 <category name="log">
	<string name="currentTasks">Tämänhetkiset tehtävät</string>
	<string name="activityLog">Toimintaloki</string>
	<string name="taskNodeAniDB">AniDB status</string>
	<string name="taskNodeAniDBStatus">Yhteys-status: %s</string>
	<string name="taskNodeDownload">Imuroinnit</string>
	<string name="taskNodeDownloadCurrent">Tämänhetkinen imurointi</string>
	<string name="taskNodeDownloadScheduled">Ajastetut imuroinnit</string>
	<string name=""></string>
	<string name=""></string>
	<category name="status">
 	 <string name="verifyingClient">Varmistetaan client</string>
   <string name="loggingIn">Loggataan sisään</string>
   <string name="connecting">Otetaan yhteys</string>
   <string name="disconnecting">Katkaistaan yhteys</string>
   <string name="disconnected">Yhteys katkaistu</string>
   <string name="sendingCommand">Läheteteään komento</string>
   <string name="waiting">Odotetaan dataa</string>
   <string name="parsing">Paristaan vastaanotettua dataa</string>
   <string name="downloadingDump">Imuroidaan imuroituja dump-tiedostoja</string>
   <string name="parsingDump">Parsitaan dump-tiedostoja</string>
   <string name="waitingForCommands">Yhteys saatu, odotetaan komentoja</string>
   <string name="unknown">Tuntematon?</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>;
 <category name="details">
  <category name="anime">
   <string name="tabEpisodes">Episodilista</string>
   <string name="tabReviews">Arvostelut</string>
   <string name="tabRelations">Suhteet</string>
   <string name="tabTitles">Nimet</string>
   <string name="genres">Genret:</string>
   <string name="type">Tyyppi:</string>
   <string name="year">Vuosi:</string>
   <string name="producer">Tuottaja:</string>
   <string name="homepage">Kotisivu:</string>
   <string name="annLink">Ann linkki:</string>
   <string name="aNfoLink">ANfo linkki:</string>
   <string name="aPlanetLink">APlanet linkki:</string>
   <string name="voteRating">Äänestystulos:</string>
   <string name="voteCount">Äänestyksiä:</string>
   <string name="tempRating">Temp äänestystulos:</string>
   <string name="tempCount">Temp äänestyksiä:</string>
   <string name="reviewRating">Arvostelutulos:</string>
   <string name="reviewCount">Arvosteluja:</string>
   <string name="description">Kuvaus:</string>
   <string name="aired">Lähetetty:</string>
   <string name="noGenres">Ei genrejä määritelty tälle animelle</string>
	 <string name="useTitle">Käytä tätä oletusnimenä</string>
	 <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="review">
	 <string name="reviewer">Kaikki %s:n arvostelut.</string>
	 <string name="created">Luonut %s</string>
	 <string name="lastUpdated">Viimeksi päivitetty %s</string>
	 <string name="voteAverage">Äänestyskeskiarvo: </string>
	 <string name="voteAnimation">Animaatio: </string>
	 <string name="voteSound">Äänet: </string>
	 <string name="voteStory">Tarina: </string>
	 <string name="voteCharacter">Hahmot: </string>
	 <string name="voteValue">Arvo: </string>
	 <string name="voteEnjoyment">Nautinto: </string>
	 <string name="reviewRating">Arvostelutulos: </string>
	 <string name="reviewRatingCount">%d ääniä</string>
	 <string name="showVotes">Näytä äänet AniDB:ssä</string>
	 <string name="showReviews">Näytä arvostelut AniDB:ssä</string>
	 <string name="reviewBy">%s:n arvostelu.</string>
	 <string name="reviewList">Muita arvosteluja tältä käyttäjältä</string>
	 <string name=""></string>
	 <string name=""></string>
	 <string name=""></string>
	 <string name=""></string>
	</category>
 </category>
 <category name="addFiles">
  <category name="tree">
   <category name="header">
    <string name="name">Nimi</string>
    <string name="status">Status</string>
    <string name="priority">Prioriteetti</string>
    <string name="progress">Tilanne</string>
   </category>
   <string name="current">Nyt hashataan</string>
   <string name="queue">Jonossa tiedostot</string>
   <string name="history">Historia</string>
  </category>
  <string name="totalProgress">Kokonaistilanne:</string>
  <string name="timeRemaining">Arviotu jäljellä oleva aika:</string>
  <string name="mylistOptions">Mylist valinnat</string>
  <string name="overrideFilemanagers">Yliaja Filemanager-asetukset</string>
  <string name="addToMylist">Lisää uusia tiedostoja mylistiin</string>
  <string name="markWatched">Merkkaa tiedostot katsotuiksi</string>
  <string name="state">Tila:</string>
  <string name="storage">Talletettu:</string>
  <string name="source">Lähde:</string>
  <string name="type">Tyyppi:</string>
  <string name="waiting">Odotetaan...</string>
  <string name="description">Kuvaus:</string>
  <string name="stateOptions">Tuntematon
On HDD
On CD or DVD
Poistettu
Jaettu
Jaettu julkaisuprioriteetilla
  </string>
  <string name="typeOptions">Normal / Original
Corrupted version / Invalid crc
Itse editoitu
Muu
  </string>
 </category>
 <category name="localFiles">
  <string name="mainDescription">Tiedoston kuvaus (Ctrl+Click kopioidaksesi kentän)</string>
  <string name="noFileSelected">Ei tiedostoa valittu</string>
  <string name="multipleFilesSelected">Useita tiedostoja tai kansiota valittu</string>
  <string name="couldNotFindHashInformation">Virhe: Ei löydetty hash-infoa valitulle tiedostolle!</string>
  <string name="ed2kLink">Ed2k linkki:</string>
  <string name="ed2kHash">Ed2k hash:</string>
  <string name="crc32hash">Crc32 hash:</string>
  <string name="sha1Hash">Sha1 hash:</string>
  <string name="md5Hash">Md5 hash:</string>
  <string name="size">Koko:</string>
  <string name="length">Pituus:</string>
  <string name="fileType">Tiedostotyyppi:</string>
  <string name="videoCodec">Video codec:</string>
  <string name="videoData">Video data:</string>
  <string name="resolution">Resoluutio:</string>
  <string name="audioCodec">Audio codec:</string>
  <string name="audioData">Audio data:</string>
  <string name="mediaHdd">Kovalevyt</string>
  <string name="mediaStorage">CD/DVD</string>
  <string name="mediaNetwork">Verkko</string>
  <string name="mediaUnknown">Tuntematon</string>
  <string name="extraDetailsDescription">Lisää yksityiskohtia</string>
  <string name="extraDetailsExpand">^</string>
  <string name="extraDetailsCollapse">-</string>
  <string name="extraDetailsFullPath">Koko polku:</string>
  <string name="extraDetailsComparePath">Comp path:</string>
 </category>
 <category name="massAdd">
  <string name="globalOptions">Global asetukset</string>
  <string name="anime">Anime:</string>
  <string name="group">Group:</string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="settings">
  <category name="general">
   <string name="description">Valitse alempi asetus.</string>
   <string name="languageGroup">Kieliasetukset</string>
   <string name="applicationLanguage">Ohjelman kieli:</string>
   <string name="applicationLanguageHint">Valitsee ohjelman käyttämän kielen.</string>
   <string name="animeTitlesLanguage">Animeotsikon kieli:</string>
   <string name="animeTitlesLanguageHint">Valitsee oletuskielen animen nimille.
Jos valittua nimeä ei ole kätettävissä, käytetään romanjia.
Custom titles aina yliajaa tämän asetuksen.</string>
   <string name="animeTitlesLanguageList">Englanti
Japani
Romaji</string>
   <string name="episodeTitlesLanguage">Episodiotsikon kieli:</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageHint">Valitsee oletuskielen jaksojen nimille.
Jos valittua nimeä ei ole kätettävissä, käytetään englantia.</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageList">Englanti
Japani
Romaji</string>
   <string name="memoryCacheGroup">Välimuistin asetukset</string>
   <string name="cacheAnimeTitles">Animenimet välimuistissa</string>
   <string name="cacheAnimeTitlesHint">Pitää animenimet tietokoneen muistissa sen sijaan, että ne ladattaisiin aina tietokannasta.
Tämän käyttöä suositellaan voimakkaasti.</string>
   <string name="cacheEpisodeNames">Episodinimet välimuistissa</string>
   <string name="cacheEpisodeNamesHint">Pitää episodinimet tietokoneen muistissa sen sijaan, että ne ladattaisiin tietokannasta.</string>
   <string name="cacheGroupNames">Ryhmänimet välimuistissa</string>
   <string name="cacheGroupNamesHint">Pitää ryhmänimet tietokoneen muistissa sen sijaan, että ne ladattaisiin tietokannasta.</string>
   <string name="cacheGroupShortnames">Ryhmien lyhytnimet välimuistissa</string>
   <string name="cacheGroupShortnamesHint">Pitää ryhmien lyhytnimet tietokoneen muistissa sen sijaan, että ne ladattaisiin tietokannasta.</string>
   <string name="cacheGenreNames">Genrenimet välimuistissa</string>
   <string name="cacheGenreNamesHint">Pitää genrenimet tietokoneen muistissa sen sijaan, että ne ladattaisiin tietokannasta.</string>
   <string name="cacheCategories">Kategoriat välimuistissa</string>
   <string name="cacheCategoriesHint">Pitää kategoriat tietokoneen muistissa sen sijaan, että ne ladattaisiin tietokannasta.
Tämän käyttöä suositellaan voimakkaasti.</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnime">Animepuu-data välimuistissa</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnimeHint">Pitää extrainformaatiota animeista tietokoneen muistissa, nopeuttaa niiden näyttämistä huomattavasti.</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisode">Episodipuu-data välimuistissa</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisodeHint">Pitää extrainformaatiota episodeista tietokoneen muistissa, nopeuttaa niiden näyttämistä huomattavasti.</string>
   <string name="cacheTreeNodeFile">Tiedostopuu-data välimuistissa</string>
   <string name="cacheTreeNodeFileHint">Pitää extra informaatiota tiedostoista tietokoneen muistissa, nopeuttaa niiden näyttämistä huomattavasti.</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroup">Ryhmäpuu-data välimuistissa</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroupHint">Pitää extra informaatiota ryhmistä tietokoneen muistissa, nopeuttaa niiden näyttämistä huomattavasti.</string>
   <string name="serverName">Palvelimen nimi: </string>
   <string name="serverPort">Palvelimen portti: </string>
   <string name="imageServer">Kuvapalvelin: </string>
   <string name="userName">Käyttäjänimi: </string>
   <string name="userPassword">Salasana: </string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="language">
   <string name="description">Valitse haluamasi kieli</string>
  </category>
  <category name="hashing">
   <string name="threadPriority">Säieprioriteetti</string>
   <string name="threadPriorityHint">Tämä määrittelee jokaisen hash-säikeen prioriteetin.
Suositeltu asetus on "Matalampi", mutta jos odottelu ei haittaa niin voit laittaa sen hengailemaan. Siten se ei vaikuta muiden ohjelmien nopeuteen hidastavasti (paitsi levyltä kirjoitus/luku).
Normaalia prioriteettia ei suositella ellei sinulla ole tuplaprosessoria.

Tämä asetus tarkistetaan vain kun aloitetaan hashaus.</string>
   <string name="threadPriorityOptions">Hengailu
Matalampi
Matala
Normaali</string>
   <string name="threadCount">Säikeitä</string>
   <string name="threadCountHint">Batch-lista voi hashata tiedostoja useilta kovalevyiltä samaan aikaan nopeuttaakseen hashausta käyttämällä enemmän prosessoria.
Voit kokeilla tämän arvoilla selvittääksesi mikä toimii parhaiten, mutta yleisesti yksi, ehkä kaksi säiettä per todellinen CPU (ei HT) toimii parhaiten.
Huomaa, että ainoastaan yksi säie luodaan per kovalevy, ja kaikki verkkolevyt käyttävät yhtä yhteistä säiettä.

Tämä asetus tarkistetaan aina kun tiedosto lisätään hashaukseen, tai tiedoston hashaus on valmis.</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name="extensionFilterGroup">Extension-suodatuksen asetukset</string>
   <string name="extensionFilterDisabled">Älä käytä extension-suodatusta</string>
   <string name="extensionFilterDisabledHint">Ottaa extension-suodatusken pois käytöstä.</string>
   <string name="extensionFilterExclude">Älä lisää annettuja extensioneita</string>
   <string name="extensionFilterExcludeHint">Hyppää annettujen extensioneiden yli kun lisätään tiedostoja batchlistalle.</string>
   <string name="extensionFilterInclude">Lisää vain annetut extensionit</string>
   <string name="extensionFilterIncludeHint">Hyppää kaikkien määrittelemättömien extensioneiden yli kun lisätään tiedostoja batchlistalle.</string>
   <string name="extensionFilterListBoxHint">Extensioneiden lista, jota suodatus käyttää.
Älä käytä tähtiä tai pisteitä extensioneissa. Extensionit eivät erottele isoa ja pientä kirjainta.
Extensioneita ovat esimerkiksi:
  wmv, avi, srt</string>
   <string name="addFilter">Lisää..</string>
   <string name="editFilter">Muokkaa..</string>
   <string name="removeFilter">Poista</string>
   <string name="extensionNotUnique">Extension, jota yrität lisätä on jo listassa.</string>
   <string name="extensionHasInvalidChars">Annettu extension sisältää virheellisiä merkkejä, älä käytä ; -merkkiä.</string>  </category>
  <category name="namingPatterns">
   <string name="generalGroup">Yleinen</string>
   <string name="tagsGroup">Tagit (voidaan käyttää kuvioiden osina)</string>
   <string name="patternsGroup">Kuviot</string>
   <string name="addTag">Lisää..</string>
   <string name="editTag">Muokkaa..</string>
   <string name="removeTag">Poista</string>
   <string name="addPattern">Lisää..</string>
   <string name="editPattern">Muokkaa..</string>
   <string name="removePattern">Poista</string>
   <string name="name">Nimi:</string>
   <string name="text">Teksti:</string>
   <string name="ok">Ok</string>
   <string name="cancel">Peruuta</string>
   <string name="anime">Anime</string>
   <string name="episode">Episode</string>
   <string name="file">File</string>
   <string name="group">Group</string>
   <string name="extra">Extra</string>
   <string name="animeName">Anime nimi</string>
   <string name="animeCategory">Anime kategoria</string>
   <string name="animeYear">Anime vuosi</string>
   <string name="episodeName">Episodi nimi</string>
   <string name="episodeNumberVersion">Episodi numero ja versio</string>
   <string name="episodeNumber">Episodi numero</string>
   <string name="episodePart">Episodiosa (elokuville)</string>
   <string name="fileVersion">Tiedosto versio</string>
   <string name="fileAudioLanguage">Tiedosto audiokieli</string>
   <string name="fileSubtitleLanguage">Tiedosto tekstityskieli</string>
   <string name="fileCrc32">Tiedosto crc32</string>
   <string name="fileEd2k">Tiedosto ed2k</string>
   <string name="fileSha1">Tiedosto sha1</string>
   <string name="fileMd5">Tiedosto md5</string>
   <string name="groupShortName">Group lyhyt nimi</string>
   <string name="groupFullName">Group pitkä nimi</string>
   <string name="extraLowerCase">pienet kirjaimet</string>
   <string name="extraUpperCase">ISOT KIRJAIMET</string>
   <string name="extraUpFirst">Iso kirjain alussa</string>
   <string name="extraUpWords">Iso Kirjain Sanan Alussa</string>
   <string name="titleAddTag">Lisää tagi</string>
   <string name="titleEditTag">Muokkaa tagi</string>
   <string name="titleAddPattern">Lisää kuvio</string>
   <string name="titleEditPattern">Muokkaa kuvio</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
</language>