AniDB O'Matic - Translations - Dutch (Nederlands)

From AniDB
Jump to navigation Jump to search
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<language name="Dutch">
 <generic>
  <string name="applicationName">AniDB O'Matic</string>
  <string name="startup_logSessionStart">Bezig met het opstarten van een nieuwe log sessie...</string>
  <string name="startup_logSessionEnd">Bezig met het eindigen van een log sessie...</string>
  <string name="startup_creatingMainForm">Bezig met het creeren van het hoofdformulier...</string>
  <string name="startup_creatingSplash">Bezig met het creeren van de splash...</string>
  <string name="startup_showSplash">Bezig met het laten zien van de splash...</string>
  <string name="startup_updatingSplash">Bezig met de splash up te daten...</string>
  <string name="startup_freeSplash">Bezig met het vrijmaken van de splash...</string>
  <string name="startup_initApp">Bezig met het programma runklaar te maken...</string>
  <string name="startup_initMain">Bezig met het hoofdscherm runklaar te maken...</string>
  <string name="startup_runningApplication">Programma is gestart...</string>
  <string name="startup_loadingSettings">Bezig met het laden van de opties...</string>
  <string name="startup_logSavingSettings">Bezig met het opslaan van de opties...</string>
  <string name="filtype_unknown">Onbekend bestandstype</string>
  <string name="database_tableAniDBVersionChanged">De interne database-structuur van de tabellen waar de AniDB informatie in staat is gewijzigd!
Helaas zullen de tabellen moeten worden geleegd om deze versie van AOM goed te laten werken.

Druk op OK om de tabellen te legen.</string>
  <string name="database_tableLocalHashInfoVersionChanged">De interne database-structuur van de tabellen waar de hash informatie in staat is gewijzigd!
Helaas zullen de tabellen moeten worden geleegd om deze versie van AOM goed te laten werken.

Druk op OK om de tabellen te legen.</string>
  <string name="database_tableCustomTitlesChanged">De interne database-structuur van de tabellen waar de Custom Titles (eigen titels) informatie in staat is gewijzigd!
Helaas zullen de tabellen moeten worden geleegd om deze versie van AOM goed te laten werken.

Druk op OK om de tabellen te legen.</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name="file">Bestand:</string>
 </generic>
 <category name="anidb">
  <category name="connectivity">
   <string name="commandCAUTH">Bezig met het verifieren van de client software (API v%0:s, Client v%1:s).</string>
   <string name="commandUAUTH">Bezig met het verifieren van gebruiker %s.</string>
   <string name="commandBYE">De wachtrij van geplande AniDB commandos is klaar, gepauseerd of gestopt. We vragen AniDB om de verbinding met de client te beeindigen</string>
   <string name="commandDUMPNFO">We vragen AniDB om nieuwe dump files sinds %s.</string>
   <string name="commandANIME">We vragen AniDB om nieuwe en geupdate anime tussen %0:s en %1:s.</string>
   <string name="commandANIMEVOTE">We vragen AniDB om geupdate anime stem data tussen %0:s en %1:s.</string>
   <string name="commandANIMETITLE">We vragen AniDB om nieuwe and geupdate anime titles tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandEP">We vragen AniDB om nieuwe and geupdate episodes tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandFILE">We vragen AniDB om nieuwe and geupdate files tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandGROUP">We vragen AniDB om nieuwe and geupdate groups tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandGROUPVOTE">We vragen AniDB om geupdate group vote data tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandREVIEW">We vragen AniDB om nieuwe and geupdate reviews tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandMYLIST">We vragen AniDB om for your mylist changes tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandMYWISHLIST">We vragen AniDB om for your nieuwe and geupdate wishlist entries tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandMYNOTIFY">We vragen AniDB om your nieuwe notifies tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandMYVOTE">We vragen AniDB om your nieuwe and geupdate votes tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandCAT">We vragen AniDB om nieuwe and geupdate category data (%2:s) tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandGEN">We vragen AniDB om nieuwe genres tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandAGEN">We vragen AniDB om anime genre changes tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandSEQ">We vragen AniDB om nieuwe and geupdate anime relations tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandRMT">We vragen AniDB om removed %2:s entries tussen %0:s and %1:s.</string>
   <string name="commandUnkown">Sending AniDB an unknown command (%s).</string>
   <string name="commandMYLISTADD_new">Asking AniDB to add %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s) to mylist%4:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_update">Asking AniDB to update %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s, syncdate: %4:s) in your mylist%5:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_byGroup"> by %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asWatched"> as watched</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asNotWatched"> as not watched</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withSource"> with source "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withStorage"> with storage "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withState"> with state as %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateUnknown">unkown</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateHDD">on hdd</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateCD">on cd</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateDeleted">deleted</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateShared">shared</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateRelease">release</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="events">
   <string name="attemptingConnect">Trying to connect to anidb...</string>
   <string name="connectionEstablished">Established connection to anidb... Waiting for welcome...</string>
   <string name="connectionTimedOut">Connection timed out, scheduling a retry within 2 minutes...</string>
   <string name="connectionFailed">Connection failed, scheduling a retry within 2 minutes...</string>
   <string name="connectionRefused">Connection refused, scheduling a retry within 2 minutes...</string>
   <string name="connectionClosed">AniDB closed the connection.</string>
   <string name="connectionClosing">Disconnecting from anidb...</string>
   <string name="connectionClosedSuccess">Successfully disconnected from anidb!</string>
   <string name="parsingDump">Parsing downloaded dump file...</string>
   <string name="parsingDumpDone">Done parsing downloaded dump file...</string>
   <string name="downloadingDump">Downloading new dump file...</string>
   <string name="welcome">AniDB greets you welcome! Current server time is %s.</string>
   <string name="clientAccepted">AniDB has accepted the client!</string>
   <string name="userAccepted">AniDB has accepted your username!</string>
   <string name="readingCompressedData">Attempting to read %s bytes of compressed data!</string>
   <string name="readingCompressedDataDone">Done reading compressed data!</string>
   <string name="noNewDumpFiles">There are no new dump files available.</string>
   <string name="disconnectedTimeout">AniDB has disconnected you because of a timeout!</string>
   <string name="disconnected">AniDB connection terminated.</string>
   <string name="accessDenied">AniDB replied that access was denied, please update your client!</string>
   <string name="userDenied">The specified username/password combination was not accepted, disconnecting...</string>
   <string name="userDeniedRetrying">The specified username/password combination was not accepted but login information has changed, retrying...</string>
   <string name="illegalInput">AniDB replied that it received either invalid input or that access was denied! Please restart the client.</string>
   <string name="internalServerError">AniDB replied with an internal server error, please try again later!</string>
   <string name="ipBanned">Your IP has been banned, please contact an AniDB moderator for more information!</string>
   <string name="unpackingDump">Unpacking dump file...</string>
   <string name="processingDump">Processing dump file...</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="time">
   <string name="timeBeginning">the dawn of time</string>
   <string name="timeUnknown">time unknown</string>
   <string name="timeNow"></string>
  </category>
  <category name="tableTypes">
   <string name="all">AniDB</string>
   <string name="user">user</string>
   <string name="unknwon">unknown</string>
  </category>
  <category name="boolean">
   <string name="and">and</string>
   <string name="true">true</string>
   <string name="false">false</string>
  </category>
 </category>
 <category name="splash">
  <string name="welcome">Welcome to AniDB O'Matic!</string>
  <string name="creatingBaseObjects">Creating base objects...</string>
  <string name="loadingDatabase">Loading database...</string>
  <string name="loadingCache">Loading base cache...</string>
  <string name="loadingTitles">Loading titles...</string>
  <string name="loadingAnimeList">Loading anime list...</string>
  <string name="loadingGenreList">Loading genre list...</string>
  <string name="loadingGroupList">Loading group list...</string>
  <string name="loadingMylist">Loading mylist...</string>
  <string name="schedulingUpdate">Scheduling update...</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="welcome">
  <string name="title">Welcome</string>
  <string name="page1Text">Welcome to AniDB O'Matic!

This is a client program for AniDB, an online Anime database. (http://www.anidb.net)

Before you start using this program you should have an account on AniDB, once you have an account please fill in the fields below.

Please note that these fields are case sensitive!</string>
  <string name="page2Text">WARNING!!!

This is a SPECIAL release!
This version is distributed for feedback and so that people may see the current progress.

It's severelly lacking in features and unless you know what you're doing it's encouraged that you wait for a more stable version of AOM 0.6.
However, if you're a brave soul try it out, you can talk to us about it in #aom on irc.synirc.net.

Bugs and feature requests should be submitted to http://tracker.anidb.info/.</string>
  <string name="next">&Next</string>
  <string name="previous">&Previous</string>
  <string name="ok">&Ok</string>
  <string name="language">Language:</string>
  <string name="username">Username:</string>
  <string name="password">Password:</string>

  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="search">
  <string name="animeTitle">Title:</string>
  <string name="animeEpisodes">Episodes:</string>
  <string name="animeType">Type:</string>
  <string name="animeTypeLines">Don't filter
Unknown
TV
OVA
Movie
Other</string>
  <string name="animeYear">Release year:</string>
  <string name="producer">Producer:</string>
  <string name="to">to</string>
  <string name="download">Download:</string>
  <string name="downloadLines">Don't filter
Complete
Have all
Incomplete
Have none</string>
  <string name="watched">Watched:</string>
  <string name="watchedLines">Don't filter
All watched
Partially watched
Unwatched</string>
  <string name="status">Status:</string>
  <string name="statusLines">Don't filter</string>
  <string name="group">Group:</string>
  <string name="groupLines">Don't filter</string>
  <string name="boxVotes">Minimum votes and reviews</string>
  <string name="votes">Votes:</string>
  <string name="tempVotes">Temp votes:</string>
  <string name="reviews">Reviews:</string>
  <string name="voteCount">count</string>
  <string name="voteAverage">average</string>
  <string name="search">Search</string>
  <string name="reset">Reset</string>
  <string name="randomAnime">Only return one random anime</string>
  <string name="onlyMainTitles">Only return main titles</string>
  <string name="caseInsensitive">Case insensitive</string>
  <string name="genres">Genres</string>
 </category>
 <category name="anidblist">
  <category name="popup">
   <string name="toggleAll">Toggle all</string>
   <string name="notImplemented">Not implemented</string>
   <category name="general">
    <string name="header">General</string>
    <string name="showDetails">Show details...</string>
    <string name="showDetailsBackground">Show details in background...</string>
    <string name="setCustomTitle">Set custom title</string>
    <string name="nameCustomTitle">Name custom title...</string>
   </category>
   <category name="filterAnime">
    <string name="header">Filters - Anime</string>
    <string name="complete">Complete</string>
    <string name="incomplete">Incomplete</string>
    <string name="haveNone">Have none</string>
   </category>
   <category name="filterWatched">
    <string name="header">Filters - Watched</string>
    <string name="all">All</string>
    <string name="partial">Partial</string>
    <string name="none">None</string>
   </category>
   <category name="filterStatus">
    <string name="header">Filters - Status</string>
    <string name="unknown">Unknown</string>
    <string name="onHdd">On HDD</string>
    <string name="onCd">On CD</string>
    <string name="deleted">Deleted</string>
    <string name="shared">Shared</string>
    <string name="release">Release</string>
   </category>
   <category name="filterStorage">
    <string name="header">Filters - Storage</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterNotifies">
    <string name="header">Filters - Notifies</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterWishlist">
    <string name="header">Filters - Wishlist</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
 </category>
 <category name="widestringQuery">
  <string name="title">Text query</string>
  <string name="ok">Ok</string>
  <string name="cancel">Cancel</string>
 </category>
 <category name="about">
  <string name="version">AniDB O'Matic v%s</string>
  <string name="anidbUrl">http://www.anidb.net/client</string>
  <string name="aomUrl">http://petriw.com/aom</string>
  <string name="createdBy">Created by:</string>
  <string name="translationBy">Active translation by:</string>
  <string name="creditsTo">This program uses software by:</string>
  <string name="specialThanks">Special thanks go to:</string>
  <string name="translators">PetriW</string>
 </category>
 <category name="main">
  <category name="menu">
   <category name="header">
    <string name="file">&File</string>
    <string name="hashing">&Add files</string>
    <string name="help">&Help</string>
    <string name="windows">&Windows</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
	 <category name="file">
		<string name="exit">E&xit</string>
		<string name=""></string>
		<string name=""></string>
		<string name=""></string>
		<string name=""></string>
	 </category>
	 <category name="hashing">
		<string name="addFolder">Add f&older</string>
		<string name="addFiles">Add f&iles</string>
		<string name="removeSelected">Re&move selected</string>
		<string name="removeAll">Remove &all</string>
		<string name="clearHistory">&Clear History</string>
		<string name="start">S&tart</string>
		<string name="pause">&Pause</string>
		<string name="resume">&Resume</string>
		<string name="stop">&Stop</string>
		<string name=""></string>
	 </category>
	 <category name="windows">
		<string name="findAnime">Search &Anime</string>
		<string name="closeNode">&Close current node</string>
		<string name="selectNextNode">Select &next node</string>
		<string name="selectPrevNode">Select &previouse node</string>
		<string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="help">
    <string name="projectHomepage">Project homepage</string>
    <string name="onlineDocumentation">Online documentation</string>
   </category>
   <category name="">
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
  <category name="categoryTree">
   <string name="statistics">Statistics</string>
   <string name="mylist">Mylist</string>
   <string name="mywishlist">Mywishlist</string>
   <string name="mynotifies">Mynotifies</string>
   <string name="myvotes">Myvotes</string>
   <string name="animeList">Anime list</string>
   <string name="groupList">Group list</string>
   <string name="genreList">Genre list</string>
   <string name="search">Search</string>
   <string name="reports">Reports</string>
   <string name="animeReport">Anime report</string>
   <string name="latestFiles">Latest files</string>
   <string name="latestReviews">Latest reviews</string>
   <string name="addFiles">Add files</string>
   <string name="knownFiles">Known files</string>
   <string name="massAdd">Mass add</string>
   <string name="log">Log</string>
   <string name="databaseAniDB">Database (AniDB)</string>
   <string name="databaseLocal">Database (Local)</string>
   <string name="detailPages">Detail pages</string>
   <string name="settings">Settings</string>
   <string name="settingsGeneral">General</string>
   <string name="settingsHashing">Hashing</string>
   <string name="settingsLanguage">Language</string>
   <string name="settingsNamingPatterns">File renaming</string>
   <string name="settingsFileManagement">File management</string>
   <string name="about">About</string>
   <string name="readme">Readme</string>
   <string name="changelog">Changelog</string>
  </category>
  <category name="hashingAddFolder">
	 <string name="title">Please select a folder</string>
	</category>
 </category>
 <category name="reports">
	<category name="animeReport">
	 <string name="selectNext">Go to next month</string>
	 <string name="selectPrev">Go to previous month</string>
	 <string name="month1">Jan</string>
	 <string name="month2">Feb</string>
	 <string name="month3">Mar</string>
	 <string name="month4">Apr</string>
	 <string name="month5">May</string>
	 <string name="month6">Jun</string>
	 <string name="month7">Jul</string>
	 <string name="month8">Aug</string>
	 <string name="month9">Sep</string>
	 <string name="month10">Oct</string>
	 <string name="month11">Nov</string>
	 <string name="month12">Dec</string>
	</category>
 </category>
 <category name="log">
	<string name="currentTasks">Current tasks</string>
	<string name="activityLog">Activity log</string>
	<string name="taskNodeAniDB">AniDB status</string>
	<string name="taskNodeAniDBStatus">Connection status: %s</string>
	<string name="taskNodeDownload">Downloads</string>
	<string name="taskNodeDownloadCurrent">Current download</string>
	<string name="taskNodeDownloadScheduled">Scheduled downloads</string>
	<string name=""></string>
	<string name=""></string>
	<category name="status">
	 <string name="verifyingClient">Verifying client</string>
	 <string name="loggingIn">Logging in</string>
   <string name="connecting">Connecting</string>
   <string name="disconnecting">Disconnecting</string>
   <string name="disconnected">Disconnected</string>
   <string name="sendingCommand">Sending command</string>
   <string name="waiting">Waiting for data</string>
   <string name="parsing">Parsing received data</string>
   <string name="downloadingDump">Downloading dump files</string>
   <string name="parsingDump">Parsing dump files</string>
   <string name="waitingForCommands">Connected, waiting for commands</string>
   <string name="unknown">Unknown?</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
 <category name="details">
  <category name="anime">
   <string name="tabEpisodes">Episode list</string>
   <string name="tabReviews">Reviews</string>
   <string name="tabRelations">Relations</string>
   <string name="tabTitles">Titles</string>
   <string name="genres">Genres:</string>
   <string name="type">Type:</string>
   <string name="year">Year:</string>
   <string name="producer">Producer:</string>
   <string name="homepage">Homepage:</string>
   <string name="annLink">Ann link:</string>
   <string name="aNfoLink">ANfo link:</string>
   <string name="aPlanetLink">APlanet link:</string>
   <string name="voteRating">Vote rating:</string>
   <string name="voteCount">Vote count:</string>
   <string name="tempRating">Temp vote rating:</string>
   <string name="tempCount">Temp vote count:</string>
   <string name="reviewRating">Review rating:</string>
   <string name="reviewCount">Review count:</string>
   <string name="description">Description:</string>
   <string name="aired">Aired:</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
 <category name="addFiles">
  <category name="tree">
   <category name="header">
    <string name="name">Name</string>
    <string name="status">Status</string>
    <string name="priority">Priority</string>
    <string name="progress">Progress</string>
   </category>
   <string name="current">Currently hashing</string>
   <string name="queue">Queue files</string>
   <string name="history">History</string>
  </category>
  <string name="totalProgress">Total progress:</string>
  <string name="timeRemaining">Estimated time remaining:</string>
  <string name="mylistOptions">Mylist options</string>
  <string name="overrideFilemanagers">Override Filemanager settings</string>
  <string name="addToMylist">Add new files to mylist</string>
  <string name="markWatched">Mark files watched</string>
  <string name="state">State:</string>
  <string name="storage">Storage:</string>
  <string name="source">Source:</string>
  <string name="type">Type:</string>
  <string name="waiting">Waiting...</string>
  <string name="description">Description:</string>
  <string name="stateOptions">Unknown
On HDD
On CD or DVD
Deleted
Shared
Shared with release priority
  </string>
  <string name="typeOptions">Normal / Original
Corrupted version / Invalid crc
Self edited
Other
  </string>
 </category>
 <category name="localFiles">
  <string name="mainDescription">File description (Ctrl+Click to copy a field)</string>
  <string name="noFileSelected">No file selected</string>
  <string name="multipleFilesSelected">Multiple files or folder selected</string>
  <string name="couldNotFindHashInformation">Error: Could not find hash information for the selected file!</string>
  <string name="ed2kLink">Ed2k link:</string>
  <string name="ed2kHash">Ed2k hash:</string>
  <string name="crc32hash">Crc32 hash:</string>
  <string name="sha1Hash">Sha1 hash:</string>
  <string name="md5Hash">Md5 hash:</string>
  <string name="size">Size:</string>
  <string name="length">Length:</string>
  <string name="fileType">File type:</string>
  <string name="videoCodec">Video codec:</string>
  <string name="videoData">Video data:</string>
  <string name="resolution">Resolution:</string>
  <string name="audioCodec">Audio codec:</string>
  <string name="audioData">Audio data:</string>
  <string name="mediaHdd">Harddrives</string>
  <string name="mediaStorage">CD/DVD</string>
  <string name="mediaNetwork">Network</string>
  <string name="mediaUnknown">Unknown</string>
  <string name="extraDetailsDescription">Extra details</string>
  <string name="extraDetailsExpand">^</string>
  <string name="extraDetailsCollapse">-</string>
  <string name="extraDetailsFullPath">Full path:</string>
  <string name="extraDetailsComparePath">Comp path:</string>
 </category>
 <category name="massAdd">
  <string name="globalOptions">Global options</string>
  <string name="anime">Anime:</string>
  <string name="group">Group:</string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="settings">
  <category name="general">
   <string name="description">Please select a child node.</string>
   <string name="languageGroup">Language settings</string>
   <string name="applicationLanguage">Application language:</string>
   <string name="applicationLanguageHint">Selects the language of the program.</string>
   <string name="animeTitlesLanguage">Anime title language:</string>
   <string name="animeTitlesLanguageHint">Selects the default language for anime names.
If no title is available in the selected language the romaji title will be used.
Custom titles always overrides this setting applicationwide.</string>
   <string name="animeTitlesLanguageList">English
Japanese
Romaji</string>
   <string name="episodeTitlesLanguage">Episode title language:</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageHint">Selects the default language for episode names.
If no name is available in the selected language the english name will be used.</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageList">English
Japanese
Romaji</string>
   <string name="memoryCacheGroup">Memory caching settings</string>
   <string name="cacheAnimeTitles">Cache anime titles</string>
   <string name="cacheAnimeTitlesHint">Caches anime titles in ram rather than loading them from the database when needed.
It's strongly recommended this setting is kept enabled.</string>
   <string name="cacheEpisodeNames">Cache episode names</string>
   <string name="cacheEpisodeNamesHint">Caches episode names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheGroupNames">Cache group names</string>
   <string name="cacheGroupNamesHint">Caches group names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheGroupShortnames">Cache short group names</string>
   <string name="cacheGroupShortnamesHint">Caches short group names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheGenreNames">Cache genre names</string>
   <string name="cacheGenreNamesHint">Caches genre names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheCategories">Cache categories</string>
   <string name="cacheCategoriesHint">Caches categories in ram rather than loading them from the database when needed.
It's strongly recommended that this is kept enabled.</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnime">Cache anime tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnimeHint">Caches extra information in anime nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisode">Cache episode tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisodeHint">Caches extra information in episode nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="cacheTreeNodeFile">Cache file tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeFileHint">Caches extra information in file nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroup">Cache group tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroupHint">Caches extra information in group nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="serverName">Server name: </string>
   <string name="serverPort">Server port: </string>
   <string name="imageServer">Image server: </string>
   <string name="userName">Username: </string>
   <string name="userPassword">Password: </string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="language">
   <string name="description">Please select your preferred language</string>
  </category>
  <category name="hashing">
   <string name="threadPriority">Thread priority</string>
   <string name="threadPriorityHint">This decides the individual priority of each hash thread.
The recommended setting is "Lower" but if you don't mind slow hash performance you can set it to idle and it shouldn't affect the performance of other programs at all (except disk access speeds).
Normal priority is not recommended unless you have a dual processor system.

This settings is only checked when a item starts hashing.</string>
   <string name="threadPriorityOptions">Idle
Lower
Low
Normal</string>
   <string name="threadCount">Thread count</string>
   <string name="threadCountHint">The batchlist can hash files from multiple harddrives at once to use more cpu and thus hash faster.
You can experiment with this value to see which fits your system best but generally one, maybe two, threads per real (not HT) cpu is the best.
Notice that only one thread is created for each hdd and all network paths also use only one thread together.

This setting is checked every time a file is added for hashing or the hashing of an item completes.</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name="extensionFilterGroup">Extension filter settings</string>
   <string name="extensionFilterDisabled">Don't use the extension filter</string>
   <string name="extensionFilterDisabledHint">Disables the extension filter.</string>
   <string name="extensionFilterExclude">Don't add specified extensions</string>
   <string name="extensionFilterExcludeHint">Skips the specified extensions when adding files to the batchlist.</string>
   <string name="extensionFilterInclude">Only add specified extensions</string>
   <string name="extensionFilterIncludeHint">Skips all unspecified extensions when adding files to the batchlist.</string>
   <string name="extensionFilterListBoxHint">The list of extensions used by the extension filter.
Don't use any wildcards or periods in the file extensions. All extensions are case insensitive.
Some sample extensions are:
  wmv, avi, srt</string>
   <string name="addFilter">Add..</string>
   <string name="editFilter">Edit..</string>
   <string name="removeFilter">Remove</string>
   <string name="extensionNotUnique">The extension you're trying to add already exists.</string>
   <string name="extensionHasInvalidChars">The extension specified contains invalid characters, please don't use the ; character.</string>
  </category>
  <category name="namingPatterns">
   <string name="generalGroup">General</string>
   <string name="tagsGroup">Tags (can be used as parts in patterns)</string>
   <string name="patternsGroup">Patterns</string>
   <string name="addTag">Add..</string>
   <string name="editTag">Edit..</string>
   <string name="removeTag">Remove</string>
   <string name="addPattern">Add..</string>
   <string name="editPattern">Edit..</string>
   <string name="removePattern">Remove</string>
   <string name="name">Name:</string>
   <string name="text">Text:</string>
   <string name="ok">Ok</string>
   <string name="cancel">Cancel</string>
   <string name="anime">Anime</string>
   <string name="episode">Episode</string>
   <string name="file">File</string>
   <string name="group">Group</string>
   <string name="extra">Extra</string>
   <string name="animeName">Anime name</string>
   <string name="animeCategory">Anime category</string>
   <string name="animeYear">Anime year</string>
   <string name="episodeName">Episode name</string>
   <string name="episodeNumberVersion">Episode number and version</string>
   <string name="episodeNumber">Episode number</string>
   <string name="episodePart">Episode part (for movies)</string>
   <string name="fileVersion">File version</string>
   <string name="fileAudioLanguage">File audio language</string>
   <string name="fileSubtitleLanguage">File subtitle language</string>
   <string name="fileCrc32">File crc32</string>
   <string name="fileEd2k">File ed2k</string>
   <string name="fileSha1">File sha1</string>
   <string name="fileMd5">File md5</string>
   <string name="groupShortName">Group short name</string>
   <string name="groupFullName">Group full name</string>
   <string name="extraLowerCase">Lowercase string</string>
   <string name="extraUpperCase">Uppercase string</string>
   <string name="extraUpFirst">Uppercase first character</string>
   <string name="extraUpWords">Uppercase first character in words</string>
   <string name="titleAddTag">Add tag</string>
   <string name="titleEditTag">Edit tag</string>
   <string name="titleAddPattern">Add pattern</string>
   <string name="titleEditPattern">Edit pattern</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
</language>